PUMSA

Empresa inmobiliaria en Mataró

PUMSA, la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA va ser constituïda per l’Ajuntament de Mataró com a instrument de gestió de les seves inversions en grans projectes relacionats amb la transformació de la ciutat.La seva feina es va centrar en la creació de nous sectors industrials, residencials i comercials a més de la construcció d’aparcaments a diferents barris de la ciutat.A dia d’avui disposa de diferents immobles que son patrimoni de l’empresa que gestiona i comercialitza.
PUMSA
CALLE PABLO IGLESIAS, 63,
Mataró (Barcelona)